Tentang Kami

Kedudukan dan Peran Inspektorat

Inspektorat merupakan unit kerja pengawasan yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :

  1. Struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
  2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
  3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  4. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati.
  5. Auditor yang duduk dalam organisasi APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.